Πρόβλημα με το EchoLink

Μετά την ευγενική παρέμβαση/επισήμανση του συναδέλφου SV1EML - Σταμάτη ,διορθώθηκε πρόβλημα που υπήρχε με τον κόμβο.

Ευχαριστώ πολύ,
73 de SV1JRF

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1