Πρόβλημα με το SV1JRF-R

Δυστυχώς υπάρχει σημαντικό πρόβλημα με το link. Το πρόβλημα εντοπίζετε στο router του δικτύου και ευτυχώς όχι σε κάτι άλλο. Θα επισκευαστεί εντός 2-3 ημερών.

73 de SV1JRF
George

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817