Εντελώς γελίοι στην ΔΕΗ!

Πάλι κάτω το λινκ ,πάλι πρέπει να τρέχω!!!τι πρέπει να βάλω γεννήτρια???έλεος. Σήμερα το βράδυ θα είναι back online.


73 de SV1JRF

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817