Χρόνια Πολλά!Καλή χρονία!!!


Happy new year!!!


73 de SV1JRF

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817