Όποιος συνάδελφος επιθυμεί δοκιμή!

Active from the 29th of February to the 3rd of March 2014

Hydra Island - Greece
EU-075
Loc. KM17RI


10m 28.550 Mhz USB /QRP
23cm 1.294.100 Mhz FM 
D-STAR στο REF-045 via a temporally Hotspot installation.73 de SV1JRF

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1