Αποτελέσματα ψηφοφοριών του blog
Πολύ ενδιαφέρουν έχουν τελικά τα αποτελέσματα που έβγαλαν αυτές οι ψηφοφορίες δείχνοντας τουλάχιστο την μεγάλη απήχηση του D-STAR. Παραπάνω από 1 στους 2 συναδέλφους διαθέτει πλέον πομποδέκτη D-STAR. Επίσης δυστυχώς υπάρχει ένα 7% που δεν γνωρίζει τι είναι το APRS...δεν το σχολιάζω καθόλου!!! Ακόμα φαίνεται να υπάρχει μεγάλο ενδαφέρον των συναδέλφων για τους 1,2 μόνο που ολόκληρη Αθήνα και δεν έχει έναν αναμεταδότη σε αυτή την μπάντα!!!Είχε κάποτε και δούλευε τέλεια αλλά πλέον εδώ και καιρό δεν ακούγετε!!! Αυτα...


Τα αποτελέσματα έχουν ώς εξής.

73 de SV1JRF

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1