Πρώτη εκπομπή D-STAR από το νησί της Ύδρας EU-075


Άπο τις 28/02 έως και τις 03/03 θα βρίσκομαι στο νησί της Ύδρας EU-075 και active στο D-STAR μέσω προσωρινού hotspot που θα στηθεί στο νησί. Το hotspot που θα στηθεί θα είναι το D-STAR FOX που έχω κατασκευάσει και παρουσιάσει στο blog. Επίσης θα είμαι active στα 10m SSB voice και 1.2Ghz FM voice.


PS: Είναι η πρώτη φορά που εγκαθίσταται D-STAR hotspot και γίνεται εκπομπή locally στο νησί, γιατί σίγουρα θα υπάρχουν συνάδελφοι στο παρελθόν που έκαναν εκπομπή από το νησί προς κάποιο αναμεταδότη D-STAR είτε στην Αθήνα είτε στην Τρίπολη.


73 de SV1JRF

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817