Πρόβλημα με τον REF045Πρόβλημα εδώ και μερικές μέρες με τον Reflector 045. Η ομάδα δουλεύει για την συντομέτρη αποκατάστασή του. Περισσότερα για το θέμα μόλις υπάρχουν νεότερα.

73

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817