Και πάλι active στο D-STAR!

Μετά από καιρό απουσιάς από τους αναμεταδότες του ψηφιακού αυτού mode επέστρεψα!

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817