Ανανεωμένη σελίδα

Από σήμερα ανανεώθηκε με όλα τα τελευταία που αφορούν το dstar ,η σελίδα του site(D-STAR & Repeater Freq.). Μπορείτε εκεί να δείτε τις συχνότητες των επαναληπτών αλλά και άλλες πληροφορίες.
 
73 de SV1JRF
 

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1

ATX Walkabout HF Portable antenna ideal for Yaesu FT-817