Παραλαβή Βραβείου και κάρτας μέλους Ελληνικού Ψηφιακού Δικτύου

Βραβείο 2014

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα παιδιά από το REF045 ,για την τιμή που μου κάνανε και μου στείλανε ένα βραβείο για την προσφορά μου στο δίκτυο. Παρακάτω φαίνεται και η κάρτα μέλους του ψηφιακού δικτύου.Κάρτα Μέλους

Κάρτα Μέλους


Δημήτρη και Παναγιώτη ευχαριστώ πολύ, σύντομα θα κορνιζαριστεί και θα μπεί στον τοίχο με τα υπόλοιπα.

Πολλά 73 de SV1JRF

Popular posts from this blog

Delta Loop Antenna 10m-11m + Balun 4:1